TH EN
alt
คำถามที่พบบ่อย

file .CSV สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู "นำเข้า" ของผู้ใช้
-----------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัยOAI-PMH เป็นศัพท์เทคนิคที่ได้รับการกล่าวถึงมากในการพัฒนาคลังความรู้ คลังเอกสารสถาบัน (IR- Institutional Repository)
อันเป็นมาตรฐานหนึ่งสำหรับการเชื่อมระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมากกับโปรแกรมยอดนิยมอย่าง DSpace
ตัวอย่างภาพประกอบ


จากเดิมการสืบค้นข้อมูลจะใช้วิธีการค้นหาได้จากหลายๆ ฐานข้อมูล โดยเฉลี่ยใช้เวลา 5-10 นาที ต่อ 1 URL แน่นอนว่า ข้อมูลเพียงเว็บไซต์เดียวไม่สามารถ
ตอบโจทย์ในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การค้นหาข้อมูลจึงต้องมีการสืบค้นจากหลายๆ ฐานข้อมูล ยิ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการอ้างอิง หรือเป็น
เรื่องเดียวที่ต้องการสืบค้น ตัวอย่างข้อมูลเช่น เรื่อง ข้าว เป็นต้น ผู้ใช้ก็จะทำการหาข้อมูลจากหลายๆ เว็บไซต์มากมาย ทำให้การใช้เวลาค้นหามากขึ้นและ เพิ่ม
ปริมาณค้นหามากขึ้น ทำให้การค้นหาบางครั้งบางเว็บไซต์สามารถค้นหาได้ บางเว็บไซต์ไม่สามารถค้นหาได้ ดังนั้น OAI-PMH จึงเป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ในการค้นหา ลดเวลา ลดต้นทุนหลายๆ อย่างในการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OAI-PMH เรียกได้ว่า เป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้ ณ จุดเดียว เว็บไซต์เดียว และยังคงสามารถสิบค้นข้อมูลไปยังต้นทางของ
ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ข้อมูลต้นทางจะเป็นผู้บริหารจัดการได้ดังเดิม แต่ประสิทธิภาพในการค้นหา ในการประชาสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"ข้อมูลชัดเจน เป็นกลาง  สืบค้นว่องไว และมีประสิทธิภาพ"
--------------------------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูลหลากหลาย แหล่งข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.ระบบ IRDC2.0 คือ เป็นระบบเครื่องมือช่วยสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานวิจัยที่ไม่มี ระบบ OAI-URL
ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยไปสู่ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
IRDC2.0 สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง จัดหาระบบ
ซึ่งหน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้โดยการ สมัครสมาชิก IRDC2.0 ได้ทันที (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย ภายใต้ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
ได้กำกับดูแลเกี่ยวกับการประสานงานในการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบ IRDC2.0
โดยแบ่งเป็นผู้ประสานงานของแต่ละภูมิภาค สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ ติดต่อเรา