TH EN
alt
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าว วันที่
1 พะเยาวิจัย 17 ม.ค. 2563
2 3บทบาทพลิกโฉม มหาวิทยาลัยไทย 17 ม.ค. 2563
3 Soft Skill 3R 7C ที่คนยุคใหม่ต้องมี! 17 ม.ค. 2563
4 สัมมนาเชิงวิชาการ "Life Sciences Baltics" 16 ม.ค. 2563
5 รัฐบาลเตรียมการรับมือภัยแล้ง '63 13 ม.ค. 2563
6 สถานการณ์น้ำ ประเทศไทย 13 ม.ค. 2563
7 ถนนคนเดิน 77 จังหวัดของไทย เดินกินช๊อป เพื่อไทย 9 ม.ค. 2563
8 การศึกษายุคใหม่พัฒนาเยาวชนไทย PM Talk 6 ม.ค. 2563
9 แผนงานรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (Express) 2 ม.ค. 2563