TH EN
alt

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

  18 เม.ย. 2560   ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวัล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th


ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช.
โทร.02-561-2445 ต่อ 517