TH EN
alt

ผลงานวิจัย: เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด

  17 ก.ค. 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
เพื่อทำการศึกษาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้"
แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

------------------------------------------------------------------


ขอบคุณที่มาข้อมูล จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560
และ เว็บไซต์ spmsu.msu.ac.th