TH EN
alt

World Ocean Day

  8 ส.ค. 2560   ข่าวกิจกรรม

ความเป็นมา

วันทะเลโลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World Ocean Day เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้ ก็เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว ที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ อุทยานสัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล เราทุกคนควรรับรู้ถึงวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล และเพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่องดังกล่าว

โลกของเรา มีทะเลเนื้อที่รวมกันประมาณ 3 ใน 4 หรือคิดเป็น 71 % ของพื้นผิวโลก น้ำทะเล เป็นน้ำที่มีความเค็ม ในน้ำทะเลทุกๆ 1 กิโลกรัม จะพบเกลืออยู่ 35 กรัม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสัตว์ทะเล และพืชทะเลอาศัยอยู่ใต้น้ำ วันทะเลโลก คือวันที่ปลุกจิตสำนึกคนรักทะเล และชาวโลก หันมาใส่ใจธรรมชาติ ไม่ทำลาย ไม่ทิ้งขยะริมทะเล และทำลายสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

ปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อท้องทะเล ปัญหาภายในประเทศ คือน้ำเสียลงทะเล และ ขยะในทะเล ส่วนปัญหาในระดับโลก คือ ทะเลกรด

ภัยจากขยะสู่ทะเล

ทะเลทั่วโลกหกำลังประสบปัญหาอบ่างหนักเกี่ยวกับเรื่อง การปล่อยน้ำเน่าเสีย และขยะลงสู่ท้องทะเล ซึ่งไทยติด 1 ใน 5 ของโลก ที่มีปัญหาการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด คือ 1,000,000 ตันต่อปี

ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างมากให้แก่สัตว์ทะเล เช่น พบว่าวาฬกินเศษพลาสติกเข้าไปหลายอย่าง ซึ่งพบมากคือขวดพลาสติก ถุงขนม และพบโลมาปากขวดบาดเจ็บและตายจากเศษอวน เครื่องมือประมง และขยะโดยเฉพาะพลาสติก

ปัญหาทะเลกรด

อีกหนึ่งปัญหา คือ ปัญหาทะเลกรด ซึ่งพบว่าน้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศที่ลงไปสะสมในน้ำทะเล ทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นกัน

ถึงเวลาแล้ว ที่เราทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ช่วยกันปกป้องอนุรักษ์รักษาท้องทะเล เรอ่มต้นที่บ้านของเรา ประเทศของเรา ภายภาคหน้าหากวันใดที่ทรัพยากรทางทะเลลดน้อยลง เราจะต้องเผชิญกับสภาวะทางธรรมชาตที่มีผลกระทบกันในเชิงระบบนิเวศอย่างแน่นอน เช่น สภาพอากาศแปรปรวน

ขอบคุณแหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

Ch7news - Green Report : วันทะเลโลก : http://news.ch7.com/detail/232340
บทความ - วิชาการ.คอม : http://www.vcharkarn.com/varticle/39483