TH EN
alt

อาเซียนเลือกไทยเป็นฮับสร้างคนไซเบอร์ซีเคียวริตี

  6 ธ.ค. 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์

“พิเชฐ” แก้มปริ หลังประชุมร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เลือกไทยเป็นฮับอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี ผ่านงบสนับสนุนจากญี่ปุ่น 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 4 ปี พร้อมเดินหน้า 1 ม.ค. 61

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN : ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM : ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meetings) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ประชุมได้เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ASEAN-JAPAN cyber security Center) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 175 ล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564

ส่วนเหตุผลที่สมาชิกอาเซียนเลือกไทยเป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากญี่ปุ่น และไทย ได้มีการเซ็นเอ็มโอยู เรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นผู้ดำเนินการ ทำให้ทุกประเทศเห็นว่า หากประเทศไทยเป็นฮับโครงการ ก็จะมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะมีหน้าที่ฝึกอบรม และยกระดับความสามารถบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างบุคลากรใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อขยายกำลังคนให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นศูนย์กลางการจัดอบรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งตามเป้าหมายที่อาเซียนวางไว้นั้น จะต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 280 คนต่อระดับ หรือหลักสูตร นอกจากการจัดอบรมที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 4 ปี

สำหรับปี 2561 จะจัดกิจกรรมทุก ๆ 2 เดือน ทั้งการจัดอบรม, การจัดประกวดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม, การอบรมการซ้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ และที่เป็นไฮไลท์ คือ การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดไซเบอร์ซีเกม (Cyber SEA Game) โดยเปิดรับสมัครแฮกเกอร์เข้ามาทำการเจาะเข้าไปในระบบและสร้างระบบเพื่อแก้ไขการเจาะข้อมูล ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนั้น นอกจากการสร้างบุคลากรด้านนี้ที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ในอนาคต จะมีการบรรจุหลักสูตรทางด้านความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์เข้าไปในมหาวิทยานานาชาติ ที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ขอบคุณที่มาข้อมูล
https://mgronline.com