TH EN
alt

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคใต้

  27 ธ.ค. 2560   ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ร่วมกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U309 ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TNRR

ขอขอบคุณ ทีมงาน
              บริษัท ซิมพลี ไบร์ ซิสเทม
              เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.