TH EN
alt

Thailand Inventors'day 2018

  24 ม.ค. 2561   ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย
จัดมหกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภายในงานได้จัดกิจกรรมซุ้มต่างๆ มากมาย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ

จดหมายเชิญเข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน
แบบตอบรับการเข้าร่วมภาคการเสวนาและการบรรยาย
แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมฝึกอบรม
กำหนดการหัวข้อกิจกรรม

ขอบคุณที่มาข้อมูล
NRCT