TH EN
alt

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

  30 ม.ค. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

โปรแกรม ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ! ใน หัวข้อ “การจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารเนคเทค สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น รับ 1 คน/นิติบุคคล) สมัครได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 หมดเขตภายใน 19 กุมภาพันธ์ศกนี้

ขอบคุณที่มาข้อมูล 
สวทช.