TH EN
alt

เทคนิคการทักทาย เสริมสร้างการเรียนรู้

  5 ก.พ. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ก็มีส่วนสำคัญกับการพัฒนาความรู้สำหรับเด็กๆ แต่การพัฒนาจิตใจให้เกิดความรัก ความเข้าใจ 
ความสนุกกับการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้น แรงผลักดัน ให้เกิดความรักความเอ็นดู และความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับเยาวชน ก่อเกิดการเรียนรู้
ที่จะนำไปใช้กับสังคมภายในอนาคต เทคนิคแบบนี้ เป็นกลไลของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เด็กๆ คุ้นเคยและรักที่จะมาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ

ขอบคุณที่มาข้อมูล BECTERO.NEWS