TH EN
alt

หุ่นยนต์ Boston Dynamics

  15 พ.ค. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

หุ่นยนต์ Atlas และ SpotMini ของบริษัท Boston Dynamics ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ กอปรกับ AI
ที่สามารถเรียนรู้และตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุด Boston Dynamics ได้โพสต์วิดีโอใหม่ลงบน YouTube ซึ่งแสดงใหเห็นการพัฒนา Machine Learning
สำหรับหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวนี้อย่างชัดเจน

วิดีโอข้างต้นได้แสดงให้เห็นหุ่นยนต์ Humanoid (หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์) นามว่า Atlas ที่สามารถวิ่งบนพื้นหญ้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และหยุดเมื่อเจอท่อนไม้ขวางทาง
จากนั้นจึงกระโดดข้ามท่อนไม้ไป ย้อนกลับไปเมื่อปี 2017 ทาง Boston Dynamics ได้โพสต์วิดีโอเพื่อแสดงทักษะการกระโดดตีลังกาหลังของ Atlas มาแล้ว
ทาง Boston Dynamics กล่าวว่า ต้องขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปทั่วพื้นที่ เพื่อให้มันตรวจจับพื้นที่ได้ และจากวิดีโอนี้ดูเหมือนว่า SpotMini จะสามารถเรียนรู้การเคลื่อนไหว
ได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ และใช้กล้องหน้าสำหรับหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ข้อมูลอ้างอิง : theverge