TH EN
alt

ประกาศทุนอุดหนุนวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

  22 พ.ค. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนอุดหนุนวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
-------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำหรับท่านที่สนใจในการขอรับทุน
สามารถส่งเอกสารขอรับ จำนวน 1 ชุด
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900
-------------------------------------------------------
โทร.02-561-2445 ต่อ 706-707
-------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่
วารสาร online