TH EN
alt

วิธีใส่ลายน้ำ บนเอกสาร Microsoft Word ป้องกันโดนก็อปปี้

  2 พ.ย. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์

การใส่ลายน้ำบนเอกสาร Microsoft Word ซึ่งก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้สำคัญ ที่ช่วยป้องกันการก็อปปี้ หรือใช้เตือนแบบอื่นๆเช่น ความลับ… สำเนา หรือใส่โลโก้บริษัท เป็นต้น มาดูกันว่าการใส่ลายน้ำบน Word ทำอย่างไร

วิธีใส่ลายน้ำเริ่มจากเข้าโปรแกรม Microsoft Word เลือกแท็บ Design แล้วเลือกที่ Watermark ซึ่งอยู่ด้านขวา

วิธีใส่ลายน้ำ

ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบได้ทันทีตามรูปนี้ ยกตัวอย่างเลือก CONFIDENTIAL

วิธีใส่ลายน้ำ

ก็จะได้ CONFIDENTIAL เป็นลายน้ำด้านหลัง

วิธีใส่ลายน้ำ

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนข้อความลายน้ำได้ด้วย โดยเลือกที่ custom watermark

วิธีใส่ลายน้ำแล้วเลือกที่ text watermark แล้วใส่ข้อความที่ต้องการ ลงในช่อง TEXT แล้วคลิก OK

วิธีใส่ลายน้ำหากต้องการใส่ภาพลายน้ำ ให้เลือกที่ Custom watermark >> แล้วเลือกที่ Picture Watermark

วิธีใส่ลายน้ำคุณสามารถเลือกรูปภาพจากบนคอมพิวเตอร์ , บนเว็บไซต์ Bing Image และ ไฟล์บน Cloud อย่าง Onedrive ของคุณ

วิธีใส่ลายน้ำ

สามารถจัด Scale ภาพ และการแสดงของภาพลายน้ำได้ตามต้องการ

วิธีใส่ลายน้ำ

แค่นี้ภาพนั้นก็จะอยู่เป็นพื้นหลังลายน้ำของเอกสารบน Word แล้ว สามารถปรับขนาดภาพลายน้ำได้ด้วย ให้ใหญ่เล็กได้ตามต้องการ

วิธีใส่ลายน้ำ

หากต้องการลบลายน้ำออกจากเอกสาร ง่ายๆคือให้ คลิกที่ รูปภาพลายน้ำ แล้วกดแป้น Delete แค่นี้ก็ลบออกเรียบร้อย หรือจะ คลิกที่แท็บ Design >> เลือก Watermark >> แล้วเลือกที่ Remove Watermark ออก

ขอบคุณที่มาข้อมูล
www.it24hrs.com