TH EN
alt

มติ ครม. เด่นๆ - ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

  6 ก.พ. 2562   ข่าวกิจกรรม

มติ ครม. สำคัญ (5 ก.พ. 62)

- ครม. เห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สะท้อนความเป็นไทยและจะนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์จนก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

ที่มาข้อมูล รัฐบาลไทย