TH EN
alt

5 สัญญาณเสี่ยง ก่อนเข้าบ้านหลังน้ำลด

  7 ต.ค. 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรเปิดสายด่วน 1303 ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างบ้านเรือนภายหลังน้ำลด เพราะเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงประชาชนจะเข้าไปในตัวอาคารบ้านเรือนของตนเองและมักเกิดอุบัติเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงเสียก่อน

 

ที่มาข้อมูล #ไทยคู่ฟ้า