TH EN
alt

มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 5 ยกระดับมหาลัยตอบโจทย์นโยบาย อว.

  7 ต.ค. 2562   ข่าวกิจกรรม

4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต/ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” นอกจากนี้ภายในวันดังกล่าว ดร.สุวิทย์ ได้เข้าร่วมหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมให้แนวทางนโยบาย ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับโครงการภายใต้ประเด็น BCG การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)"

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวง อว.