TH EN
alt

ประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019

  8 ต.ค. 2562   ข่าวกิจกรรม

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019 Engage 2019: Disruption
และ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KNIT