TH EN
alt

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  24 ต.ค. 2562   ข่าวกิจกรรม

60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562

---------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)