TH EN
alt

รัฐบาลเตรียมการรับมือภัยแล้ง '63

  13 ม.ค. 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยแบ่งระดับสาธารณภัยด้านน้ำที่เกิดขึ้น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ภาวะสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น ระดับ 2 ภาวะรุนแรงหรือคาดว่าจะรุนแรง และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย และระดับ 3 ภาวะวิกฤติหรือคาดว่าจะเกิดวิกฤติ และคาดว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทย

FB:ไทยคู่ฟ้า