TH EN
alt

แอปพลิเคชัน FoodChoice พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน

  18 พ.ย. 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์

#ไทยคู่ฟ้า ปัจจุบันเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก และยังพบปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และ สสส.
จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน FoodChoice ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ขั้นตอนใช้งานไม่ยาก เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FoodChoice เพื่อใช้สแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
จากนั้นข้อมูลโภชนาการทางอาหารจะปรากฏขึ้น

            </div>

            <div class=