TH EN
alt

ร่วมสู้ไวรัส COVID-19

  21 ธ.ค. 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวสมุทรสาคร
และคนไทยทั้งประเทศ ร่วมสู้ไวรัส COVID-19
เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ด้วยความห่วงใย จาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)