TH EN
alt
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 


 

 


 -----------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ความร่วมมือส่วนหนึ่งในเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

Information Repository Data Center (IRDC) เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย
เป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานวิจัย ที่ไม่ได้ใช้ Open Source Software
และไม่มี OAI-URL ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย กับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ได้อย่างสะดวก
โดยการสมัครสมาชิกในนามของหน่วยงาน และนำข้อมูลเข้าระบบในรูปของไฟล์ .CSV Excel
ที่ได้จัดเตรียมตามตัวอย่างให้ไว้ในระบบ ข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงไปยัง 
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ได้โดยอัตโนมัติ

                         คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ได้มีการพัฒนาสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยที่หลากหลายเพื่อสอดรับกับการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านการวิจัย เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และการพัฒนางานวิจัย ต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่จะสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยจากทั่วประเทศ ในการร่วมเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

            ขอเชิญชวนหน่วยงานวิจัยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบวิจัยไทยให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างแนวคิด แนวทางปฏิรูป รูปแบบของงานวิจัย มุ่งสูงการเป็นชาติผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติร่วมกัน******************************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-561-2445 ต่อ 703,704 และ 708 ในวันและเวลาราชการ

Email: ridm@nrct.go.th
*************************************************